XBF-DV04A產(chǎn)電LS模塊PLC優(yōu)惠全新

數量(臺) 價(jià)格
10 996.00元/臺
 • 最小起訂: 1臺
 • 發(fā)貨地址: 上海 嘉定區
 • 發(fā)布日期:2024-07-12
 • 訪(fǎng)問(wèn)量:32
咨詢(xún)電話(huà):130-5229-1157
打電話(huà)時(shí)請告知是在機電之家網(wǎng)上看到獲取更多優(yōu)惠。謝謝!
11

上海持承自動(dòng)化設備有限公司

實(shí)名認證 企業(yè)認證
 • 聯(lián)系人:巫巫
 • 手機:13052291157
 • 電話(huà):1305-2291157
 • 營(yíng)業(yè)執照:已審核 營(yíng)業(yè)執照
 • 經(jīng)營(yíng)模式: 代理商-股份有限公司
 • 所在地區:上海 嘉定區
 • 家家通積分:28000分
添加微信好友

掃一掃,添加微信好友

詳細參數
品牌LS型號XBF-DV04A
結構形式模塊式安裝方式控制室安裝
LD指令處理器軟PLC加工定制

產(chǎn)品詳情


17F5M1G-35GD
17F5M1G-35HD
10F4D50-4200
14F5CBD-YA00
13F5GBD-YA00
04F5S3A-YA50
13F5CBD-YA00
07F5S1A-YA00
13F4C1E-4A01
13F4C1D-3410
14F4C1E-4A01
05S4015-0038
09F4015-0009
05F4015-0048
06P1130
0622130
0610450
0291010-CEMV
0291010-CE07
東方供應商


0491010-CE07
0591010-CE09
0691010-CE09
0291020-CE07
0491020-CE07
0094006-0004
0094006-0100
9098200-CE09
0090045-2752
0090045-6251
0090045-4202
以上全球五金網(wǎng)


13F5CBD-YA00
05F5B3A-0900
16F5G1E-340A
16F5A1E-3AYA
12F4C1D-4A01
0DF4080-0009
14F5GBD-YA00
11F4073-009
12F4C1D-3420
12F4S1D-3420
09F5C1B-3A0A
16F4F1G-4I00
16F4F1G-4130
16F5G1G-360A
18F5A1H36YF
09F4C1D-4A01
09F4C1D-4006
15F5-C1E-350A
13F5GBD-YA00
14F5CBD-YA00
14F5A1D-38YA
13F5A1D-38YA
00F50C1-0010
00F5060-1000
16F5M1E-34EA
09F4C1D-1220
10F4F1D-4B11
12F4C1D-4B14
12F4C1D-4A01
16F4C1G-M440
16F5A1E-34_A
12F4C1D-4B14
10F4F1D-4B19
10F4F1D-4B11
16F4C1G-M440
12F4C1D-4B14
10F5B1B-3A0A
12F5B1D-3A0A
09F5B1B-3A0A
14F5A1E-3ADA
15F5A1E-35GA
14F5A1D38EA
12F5A1D-3AEA
O9F5B3A-390A
13F5B1D-390A
15F4C1E-3420
18f5a1h-36df
09F5M1D-3AGA
05F5B3A-0900
14F5CBD-YA00
15F5CBE-YA00
10F4F1D-3440
0491010-CE07
0710670-4019
00F4071-002C
16F5M1E-34DA
09F4C1D-3420
0F5060-2000
18F5A1H-36MF
14F5G1D-3800
13F5B1D-Y000

09F4C1D-1220/14
00F5060-2000
00F5060-2000
0291020-CE07
0491010CE07
10F5C1B-3A0A
15F4C1E-3420
16F5A1G-36MA

07F5B3A-OAOA
05F5S1A-2E2A
13F5CBD-YAOO

15F5A1G-36MA
13F5G1E-380A
19F5M1H-35-A
15F4C1E-3420
09F4C1D-4006/4A01
0291020-CE07
0491010CE07
10F5C1B-3A0A
17F5M1G-39G3
14F5C1E-3A0A
16F5A1E-34-A
14F5A1E-3AEA
14F5M1E-3AEA
16F5M1E-34GA
16F5M1E-34DA
18F5M1H36G
0508210-024V
15F5A1E-35MA
16F5A1G-36MA
05F5BOA-6900
00F5060-1000
15F4C1E-3420
17F5G1G-350A
17F5A1G-35YA
13F5CBD-YA00
14F5CBD-YA00
12F5CBD-YA50
15F5CBE-YA00
18F5A1G-34YF
20F5A1H-34YF
23F5A1R-94YA
18F5C1G-Y02D
20F5A1R-96MA
18F5A1H-36MA
00F5060-2000
13F5B1E-160A
14F5B1E-150A
07F5B3A-0A0A
09F5B1B-2B0A
07F4SOC-1220
07F5B3A-0A0A
20F5M1R-96GA
09F5C1B-3A0A
05S4015-0038
09F4015-0009
05F4015-0048
14F5A1D-38DA
15F5A1E-35dA
16f5M1G-36GA
0CF4372-0017
16F5C3E-340A
20F4F1R-3440
20F5A1R-96XA
13F5B1E-160A
14F5B1E-150A
18F5A1H-360F
18F5A1H-36dF
10F4S1D-4B11
10F4S1D-4003
081052052000/53320
071052052000/53122
20F5A1R-96MA
18F5A1H-36MA
00F5060-2000
07F5B3A-0A0A
09F5B1B-2B0A
07F4SOC-1220
07F5B3A-0A0A
20F5M1R-96GA
09F5C1B-3A0A
05S4015-0038
09F4015-0009
05F4015-0048
14F5A1D-38DA
15F5A1E-35dA
16f5M1G-36GA
0CF4372-0017
16F5C3E-340A
20F4F1R-3440
20F5A1R-96XA
13F5B1E-160A
14F5B1E-150A
15F5B1E-350A
13F5G1D-YQ1A
13F5A1D-390A
15F5C1E-350A
14F5A1E-3AYA
09F5-B1B-3B00
13F5C1D-390A
14F5A1D-3ADA
D1F5S1D-33EA
14F5B1E-3A00
10F5CBD-3A0A
18F5CBG-340A
12F5B1D-3A00
09F5B1D-3A0A
15F5B1E-3500
0DF4080-0009
14F5GBD-YA00
12F4C1D-3420
12F4C1D-3420
12F4S1D-3420
09F5C1B-3A0A
16F4F1G-4I00
16F4F1G-4130
16F5G1G-360A
18F5A1H-36YF
09F4C1D-4A01
16F5G1G-360A
09F4C1D-4A01
09F4C1D-4006
15F5-C1E-350A
13F5GBD-YA00
14F5CBD-YA00
14F5A1D-38YA
13F5A1D-38YA
00F50C1-0010
00F5060-1000
16F5M1E-34EA
09F4C1D-1220
10F4F1D-4B11
12F4C1D-4B14
12F4C1D-4A01
16F4C1G-M440
16F5A1E-34_A
12F4C1D-4B14
10F4F1D-4B19
10F4F1D-4B11
16F4C1G-M440
12F4C1D-4B14
12F4C1D-4A01
10F5B1B-3A0A
12F5B1D-3A0A
09F5B1B-3A0A
14F5A1E-3ADA
15F5A1E-35GA
14F5A1D38EA
12F5A1D-3AEA
O9F5B3A-390A
13F5B1D-390A
15F4C1E-3420
18f5a1h-36df
09F5M1D-3AGA
05F5B3A-0900
14F5CBD-YA00
15F5CBE-YA00
10F4F1D-3440
0491010-CE07
0710670-4019
00F4071-002C
16F5M1E-34DA
09F4C1D-3420
0F5060-2000
18F5A1H-36MF
14F5G1D-3800
"13F5B1D-Y000

09F4C1D-1220/14
00F5060-2000
00F5060-2000
0291020-CE07
0491010CE07
10F5C1B-3A0A
15F4C1E-3420
16F5A1G-36MA
07F5B3A-OAOA
05F5S1A-2E2A
13F5CBD-YAOO
15F5A1G-36MA
13F5G1E-380A
19F5M1H-35-A
15F4C1E-3420
09F4C1D-4006/4A01
0291020-CE07
0491010CE07
10F5C1B-3A0A
17F5M1G-39G3
14F5C1E-3A0A
16F5A1E-34-A
14F5A1E-3AEA
14F5M1E-3AEA
16F5M1E-34GA
16F5M1E-34DA
18F5M1H36G
0508210-024V
15F5A1E-35MA
16F5A1G-36MA

05F5BOA-6900

00F5060-1000
15F4C1E/3420
17F5G1G-350A
17F5A1G-35YA
13F5CBD-YA00
14F5CBD-YA00
12F5CBD-YA50
15F5CBE-YA00
18F5A1G-34YF
20F5A1H-34YF
23F5A1R-94YA
18F5C1G-Y02D
18F5M1G-35DA
17F5M1G-35GD
10F4F1D-3440
10F4C1D-3460
00F5060-2000
20F5A1H-34GF
14F5B1D-380A
10F4F0D-4001
16F4F1G-4130
17F5A1G-35GA
14F5A1E-3ADA
14F5A1E-3AGA
16F5G1E-340A
12F5A1D-3AHA
07F5G3B-6B00
07F5G3B-6B0A
10F5A1D-2B0A
14F5A1D-380A
09F5C1B-3A0A
07F5B3A-0A0A
18F5A1H-360F
18F5A1H-36dF
10F4S1D-4B11
10F4S1D-4003
0810520
0710520
20F5A1R-96MA
18F5A1H-36MA
00F5060-2000
07F5B3A-0A0A
09F5B1B-2B0A
07F4SOC-1220
07F5B3A-0A0A
20F5M1R-96GA
09F5C1B-3A0A
05S4015-0038
09F4015-0009
05F4015-0048
14F5A1D-38DA
15F5A1E-35dA
16f5M1G-36GA
0CF4372-0017
16F5C3E-340A
20F4F1R-3440
20F5A1R-96XA
13F5B1E-160A
14F5B1E-150A
15F5B1E-350A
13F5G1D-YQ1A
13F5A1D-390A
15F5C1E-350A
14F5A1E-3AYA
09F5-B1B-3B00
13F5C1D-390A
14F5A1D-3ADA
D1F5S1D-33EA
D1F5S1D-33EA
00F50C0-0010
16F5A1G-36GA
16F5M1G-36GA
15F5A1E-39YA
16F5M1E-34DA
16F5A1E-34DA
15F5C1E-350A
05F5C1B-2B0A
05F5C1B-2B0A
16F5A1G-36MA
14F5CBD-YA00
14F4S1E-4000
14F4S1E-3440
10F4C1D-4A01
9098200-CE09
14F5A1E-35MA
16F5A1E-34EA
00F50C1-1003
2MF5280-0029
16F5M1G-36GA
16F5A1G-36GA
14F4C1E-4A01
12F4S1D-4B12
12F4S1D-4F12
16F5AIE-340A
07F4F1D-3420
09F5M1D-3ADA
12F5M1D-3ADA
17F5C1G-Y02D
9098200-CE09
15BR110-6563
09B6A3A-9900
10F5B1B-3A0A
13F5B1D-Y000
23F4COU-4020
16F5a3e-340a
16F5A1E-340A
09F5B1B-2B0A
00F4010-1009
16U5B0E-3000
12F5A1D-3AXA
17F5M1G-35DA
14C5B30-1000
00F4010-5009
12F4C1D-3420
09F5B1B-3AOA
18F5G1H-YP00
19F5A1H-35DA
14F5M1E-3ADD
0603110-3897
07P1210
0702320
14F5M1E-3ADA
14F5A1E-3ADA
13F5A1D-390A
05F5B3A-ZOCA
16F4F1G-4I30
16F5A1G-36MA
15F5A1G-36MA
12f5m1d-3aha
16F4082-G438
16F4182-G438
09F5A1D-2B0A
07F5B3A-390A
0903710
10F4F1D-A015
16F5C1G-360A
00F5060-1000
0208210-105v
07F5CBB-2B0A
07F5C1B-2B0A

21F5C0R-950A
05F5B3A-090A
09FAB1B-2B0A
10F5B1B-2A0A
12F5B1D-1A0A
13F5B1E-160A
14F5B1E-150A
05F5B3A-390A
07F5B3A-390A
09F5B3A-390A
12F5B1B-3A0A
13F5B1D-350A
14F5B1D-390A
15F5B1D-380A
16F5B1E-350A
17F5B1E-340A
05F5C1B-2B0A
07F5C1B-2B0A
09F5C1B-2B0A
10F5C1B-2A0A
12F5C1D-1A0A
13F5C1E-160A
14F5C1E-150A
15F5C1G-150A
16F5C0H-170A
17F5C0R-760A
18F5C0R-760A
05F5B3A-090A
09FAB1B-2B0A
10F5B1B-2A0A
12F5B1D-1A0A
13F5B1E-160A
14F5B1E-150A
05F5B3A-390A
07F5B3A-390A
09F5B3A-390A
12F5B1B-3A0A
13F5B1D-350A
14F5B1D-390A
15F5B1D-380A
16F5B1E-350A
17F5B1E-340A
05F5C1B-2B0A
07F5C1B-2B0A
09F5C1B-2B0A
10F5C1B-2A0A
12F5C1D-1A0A
13F5C1E-160A
14F5C1E-150A
15F5C1G-150A
16F5C0H-170A
17F5C0R-760A
18F5C0R-760A
19F5C0R-760A
20F5COR-760A
21F5C0R-760A
05F5C1B-3B0A
07F5C1B-3B0A
09F5C1B-3A0A
10F5C1B-3A0A
12F5C1B-350A
13F5C1D-390A
14F5C1D-380A
15F5C1E-350A
16F5C1E-340A
17F5C1G-350A
18F5C1G-340A
19F5C0H-350A
20F5C0H-940A
21F5C0R-950A
22F5C0R-950A
23F5C0R-940A
24F5C0R-940A
09F5G1D-2B0A
10F5G1D-2B0A
12F5G1D-1A0A
13F5G1E-160A
14F5G1E-150A
15F5G1G-160A
16F5G1H-170A
17F5G1H-170A
18F5G1R-760A
19F5G1R-760A
20F5G1R-760A
21F5G1R-760A
09F5G1D-3A0A
10F5G1D-3A0A
12F5G1D-3A0A
13F5G1D-390A
14F5G1D-380A
15F5G1E-350A
16F5G1E-340A
17F5G1G-350A
18F5G1G-340A
19F5G0H-350A
20F5G0H-340F
21F5G0R-950A
22F5G0R-950A
23F5G0R-940A
24F5G0R-940A
25F5G0U-910A
26F5G0U-910A
27F5G0U-900A
28F5G0W-900A
29F5G0W-900A
30F5G0W-900A
09F5M1D-2B-A
10F5M1D-2B-A
12F5M1D-1A-A
13F5M1E-16-A
14F5M1E-15-A
15F5M1G-16-A
16F5M1H-17-A
17F5M1H-17-A
18F5M1R-76-A
19F5M1R-76-A
20F5M1R-76-A
21F5M1R-76-A
09F5M1D-3A-A
10F5M1D-3A-A
12F5M1D-3A-A
13F5M1D-39-A
14F5M1D-38-A
15F5M1E-35-A
16F5M1E-34-A
17F5M1G-35-A
18F5M1G-34-A
19F5M1H-35-A
20F5M1G-34-F
21F5M1R-95-A
22F5M1R-95-A
23F5M1R-94-A
24F5M1R-94-A
25F5M1U-91-A
26F5M1U-91-A
27F5M1U-90-A
28F5M1W-90-A
29F5M1W-90-A
30F5M1W-A0-A

溫馨提示

 • 還沒(méi)找到想要的產(chǎn)品嗎? 立即發(fā)布采購信息,讓供應商主動(dòng)與您聯(lián)系!

免責聲明:所展示的信息由會(huì )員自行提供,內容的真實(shí)性、準確性和合法性由發(fā)布會(huì )員負責,機電之家網(wǎng)對此不承擔任何責任。機電之家網(wǎng)不涉及用戶(hù)間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶(hù)尋找交易對象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類(lèi)與貿易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺。為避免產(chǎn)生購買(mǎi)風(fēng)險,建議您在購買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過(guò)低的價(jià)格、夸張的描述、私人銀行賬戶(hù)等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實(shí),機電之家網(wǎng)會(huì )對該企業(yè)商鋪做注銷(xiāo)處理,但機電之家網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進(jìn)入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對機電之家網(wǎng)的關(guān)注與支持!

您是不是在找